Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( GDPR ) platné od 25.5.2018

25.05.2018 00:00
Právní důvod zpracování osobních údajů neboli oprávnění správce osobní údaje zpracovávat: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Veškeré osobní údaje, uvedené v kontaktním formuláři internetové pokladny Online.platby se dále nevyužívají. Jsou uchovány za účelem uzavírání a plnění smluvních vztahů, reklamace či jiné ochrany spotřebitele a to pouze po dobu trvání smluvního vztahu. ( obecně po dobu trvání záruční lhůty, tedy 2 roky, po té je záznam smazán ) Vyplněním kontaktního formuláře a následně stiskem tlačítka "POKRAČOVAT+SOUHLASÍM", vyslovujete souhlas se zpracováním osobních údajů ( jméno, příjmení, email a telefon ) v rozsahu výše uvedeném. Ke smazání ( zapomenutí ) před uplynutím zákonné lhůty dojde také na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Tato žádost musí být zaslána na naši elektronickou adresu, uvedenou v kontaktech ( online.platby@email.cz ), v SMS zprávě nebo zavoláním na tel. č.: 777 667 637 . Na Váš email je pouze zaslána zpráva o potvrzení rezervace s pokyny pro vstup a platbu, popřípadě slouží pro komunikaci s provozovatelem Online.platby a Infrasauna privat. Po provedené platbě nebudou na Vaši adresu ani na Váš email zasílána žádná obchodní sdělení, nabídky ani jiné informace. Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování. Důležité je pro nás pouze telefonní číslo, na které je zasílán kód pro vstup.
GDPR platí od 25. května 2018. V Česku tak nahradil současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákonnost zpracování. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden konkrétní účel a to nezbytnost splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel pokladny Online.platby.

>>

© 2015 Všechna práva vyhrazena.